Na Berlinskom sajmu INNOTRANS 2018 smo potpisali ugovor sa proizvođačem odbojnika i vlačne spreme INNOVA SYSTEMS & TECHNOLOGIES