Adresa: Josipa Strganca 4, 10000 Zagreb

OIB : 33496432020

 

Roberta Latković Tutić – Direktor
Gsm: +385 99 218 7663 / roberta@rmt.hr

Mario Tutić – Direktor
Gsm: +385 98 456 490 / mario@rmt.hr

Zdravko Zdunić – Izvršni direktor
Gsm: +385 99 704 0909 / zdravko@rmt.hr

Marko Tutić – Administrator
Gsm: +385 99 633 0039 / marko@rmt.hr

Damjan Glamočanin dipl.ing. – Direktor poslovnice Beograd
Gsm1: +381 64 369 0141 / Gsm2: +387 65 729 916 / damjan@rmt.hr

    Kontaktni podatci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!